Megalakult az intermodális kerekasztal

dec 15, 2023

Az új érdekérvényesítési és konzultációs fórumban ágazati civilszervezetek vesznek részt, az intermodális fuvarozás térnyerése érdekében az intermodális kerekasztal a  közúti és vasúti áruszállítás résztvevőinek teljes spektrumát átfogja. 

A közúti és a vasúti áruszállítás elsősorban már nem versenytársai egymásnak, hanem partnerek. Közösen kell dolgozniuk, ha úgy akarnak megfelelni a növekvő nemzetgazdasági és nemzetközi fuvarozási igényeknek, hogy közben környezetünk terhelése ne növekedjen elviselhetetlen mértékben, a föld klímája ne változzon meg visszafordíthatatlanul. Ezt ismerték föl azok a szervezetek, amelynek vezetői december 11-én ünnepélyes keretek között aláírták együttműködési megállapodásukat az  intermodális kerekasztal létrehozásáról.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásáért Magyarországon is 13 százalékban a közlekedés felel. Az  ágazat emissziója továbbra is egyre nagyobb, hiszen a személyközlekedés és az áruszállítás volumene  is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A kormányzat szándéka, hogy az ágazat részesedését a bruttó hazai hozzáadott érték 5 százalékáról 10-re emelje. A klímacélok ugyanakkor a kibocsátás csökkentését követelik meg: a megoldás csakis a legzöldebb szárazföldi közlekedési mód, a vasút részarányának növelése lehet olyan módon, hogy az áru útjának zömét a sínen tegye meg. A szerteágazó szállítási igények kielégítéséhez azonban a kamionos szállítás rugalmasságára van szükség a vasútra ráhordásban és onnan az elfuvarozásban.

Az intermodális kerekasztal létrehozásának célja az intermodális fuvarozás részarányának növelése, hogy teljesíthető legyen az Európai Bizottság fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégiájának célkitűzése, miszerint a 300 kilométer feletti távolsági közúti fuvarozás 50 százalékát 2050-ig vasúti vagy vízi közlekedésre kell terelni. Továbbá azért, hogy enyhíthető legyen a hazai közúti közlekedés súlyos gépjárművezető-hiánya. Cél, hogy az intermodális fuvarozás fejlesztésével Magyarország reális alternatívaként aktívabban bekapcsolódhasson a nemzetközi árualapokért folyó versenybe. A célok megvalósítása érdekében szükséges a kormányzat érdemi szerepvállalása is. A felek fontosnak tartják az intermodális forgalom elérhetőségének kiterjesztését, annak érdekében, hogy előnyeihez a legkisebb piaci szereplők is egyenlő eséllyel hozzáférjenek.

Az együttműködés területei: 

• Az intermodális fuvarozás fejlesztését akadályozó adminisztratív, technikai és műszaki  hiányosságok beazonosítása;

• Az intermodális fuvarozást ösztönző programok kidolgozása (eszközvásárlás, üzemeltetés,  infrastruktúra-fejlesztés);

• A közúti és vasúti fuvarozási szektor versenyképességi problémáinak és azok megoldási lehetőségeinek azonosítása;

• A közúti és vasúti fuvarozási szektor számára kölcsönös és arányos előnyöket, továbbá megfelelő szolgáltatási színvonalat garantáló intézkedési és támogatási csomagok kidolgozása;

• A tisztességes verseny szabályainak következetes betartása.

Az intermodális kerekasztal keretében a nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve az aláírók részt  vesznek az intermodális fuvarozást ösztönző programok kidolgozásában. Javaslatokat tesznek a  döntéshozóknak az intermodális forgalom növekedését akadályozó szűk keresztmetszetek  felszámolására és az intermodális forgalom növekedését segítő intézkedésekre. Szeretnék, ha a  megbízókat is ösztönöznék az intermodális fuvarozás használatára. Ugyancsak szükség van a daruzható félpótkocsik számának növelését célzó intézkedésekre. Megvizsgálják majd azt is, hogy érdemes-e alapítani egy intermodális fuvarozási logisztikai integrátort.

A kerekasztalon belül munkacsoportok jönnek létre: vasúti, közúti, terminál, szállítmányozási,  tudatformálási. Utóbbi a kommunikációval, rendezvényekkel és képzéssel egyaránt foglalkozik majd.

Forrás: Magyar Szállítmányozók Szövetsége, hungarokamion.hu 

Regisztráljon díjmentesen sofőrként!

Adja fel ingyenes álláshirdetését most!

További hírek

Jön az ingyen jogosítvány 2024 őszétől

Jön az ingyen jogosítvány 2024 őszétől

A 2024 januárban megerősített tervek szerint a magyar kormány a B kategóriás jogosítvány megszerzésének teljes költségét megtérítené a középiskolásoknak és az állami szakképző...